Популярні продукти

privacy-policy-img

Політика конфіденційності

Привіт! Ми — PERLA HELSA, компанія натуральних дієтичних добавок. Відвідуючи Наш сайт і використовуючи Наші послуги, ти надаєш нам свою особисту інформацію. Ми ж поважаємо твою конфіденційність і гарантуємо захист твоїх персональних даних. Тому, нижче Ми прописуємо положення та умови, за яких збираємо і обробляємо твої персональні дані.

1. Загальні положення

Нинішня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних Користувача (далі по тексту «Ви», «Вам/и», «Вас», «Ваш/а/і/е ») і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Оператором ТОВ «ПЕРЛА ХЕЛСА» (далі — «Ми», «Нас», «Наше/і/а»).

1.1. Ми ставимо собі за найважливішу мету і умову здійснення своєї діяльності дотримання Ваших прав і свобод при обробці Ваших персональних даних.

1.2. Наша нинішня політика щодо обробки персональних даних (далі — Політика) застосовується до всієї інформації, яку Ми можемо отримати від Вас, як від відвідувача веб-сайту https://perlahelsa.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.2. Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт — сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://perlahelsa.ua;

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, у результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включно зі збором, записом, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням (оновленням, зміною), вилученням, використанням, передачею (поширенням, наданням, доступом), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;

2.7. Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані — будь-яка інформація, що прямо або побічно стосується визначеного або того, що визначається, Користувача веб-сайту https://perlahelsa.ua;

2.9. Користувач — будь-який відвідувач веб-сайту https://perlahelsa.ua;

2.10. Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

2.11. Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

2.13. Знищення персональних даних — будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються назавжди з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти Ваші наступні персональні дані

1. Прізвище, ім’я, ім’я по батькові;

2. Електронна адреса;

3. Номери телефонів;

Також на сайті здійснюється збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (зокрема файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).

4. Цілі обробки Ваших персональних даних

4.1. Ціль обробки Ваших персональних даних — уточнення деталей Вашого замовлення та його відправки

4.2. Також Ми маємо право направляти Вам повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Ви завжди можете відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Нам листа на адресу електронної пошти info@perlahelsa.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції.

4.3. Ваші знеособлені дані, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, слугують для збору інформації про Ваші дії на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо Ви їх заповнюєте і / або відправляєте самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті https://perlahelsa.ua. Заповнюючи відповідні форми і/або відправляючи нам свої персональні дані, Ви погоджуєтеся з цією політикою.

5.2. Ми обробляємо Ваші знеособлені дані в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях Вашого браузера (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які Ми обробляємо, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання вимог чинного законодавства у сфері захисту Ваших персональних даних.

6.1. Ми забезпечуємо збереження Ваших персональних даних та вживаємо всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Ваші персональні дані ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Ви можете актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного нам повідомлення на Нашу адресу електронної пошти info@perlahelsa.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Ви можете в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши нам повідомлення через електронну пошту на Нашу електронну адресу info@perlahelsa.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача Ваших персональних даних

7.1. Ми до початку здійснення транскордонної передачі Ваших персональних даних зобов'язані переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

8.1. Ви можете отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних, звернувшись до Нас за електронною адресою info@perlahelsa.ua.

8.2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки Нами Ваших персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://perlahelsa.ua/privacy-policy.